FANDOM


# Title Screenplay Storyboard Episode Director Animation director Airdate
1 Fallen Princess Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda
  • Noriaki Akitaya
  • Mitsuo Fukuda (Mecha)
October 4, 2014
2 Unyielding Spirit Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda, Yoshiharu Ashino
  • Hitoyuki Matsui
  • Mitsuo Fukuda (Mecha)
October 11, 2014
3 Villkiss Awakens Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda
  • Shun Kudō
  • Mitsuo Fukuda (Mecha)
October 18, 2014
4 A Loner's Revolt Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui, Yoshiharu Ashino Noriyuki Nomata October 25, 2014
5 Ange, Lost Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda Shunsuke Machitani November 1, 2014
6 Momoka's Here! Noboru Kimura Yoshimitsu Ohashi Yoshimitsu Ohashi November 8, 2014
7 Salia's Depression Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui  Satoshi Toba November 15, 2014
8 Bikini Escape Toru Nozaki Masami Shimoda Kazuo Miyake November 22, 2014
9 The Hometown of Betrayal Mayori Sekijima Tatsufumi Itō Hiromichi Matano November 29, 2014
10 Goodbye from the Gallows Tatsuto Higuchi Osamu Kamei Yasuaki Fujii December 6, 2014
11 Dragon Song Toru Nozaki Mitsuo Fukuda
  • Noriyuki Nomata
  • Mitsuo Fukuda (Mecha)
December 13, 2014
12 Her Right Arm's Past Tatsuto Higuchi Hitoyuki Matsui  Hitoyuki Matsui December 20, 2014
13 Arzenal in Flames Eizō Kobayashi Yoshimitsu Ohashi January 3, 2015
14 Ange and Tusk Mayori Sekijima Tatsufumi Itō Takeyuki Yanase January 10, 2015
15 The Other Earth Toru Nozaki Hitoyuki Matsui  Tomokazu Iwasaki January 17, 2015
16 Resonant Battlefront Tatsuto Higuchi Hideki Hosokawa Yukihiko Asaki January 24, 2015
17 The Black Angel of Destruction Eizō Kobayashi Mitsuo Fukuda, Osamu Kamei, Yoshiharu Ashino, Yoshiharu Ashino  Hitoyuki Matsui January 31, 2015
18 The Sea of Parting Mayori Sekijima Masami Shimoda, Tetsuya Watanabe Yasuaki Fujii February 7, 2015
19 Tuner of Time Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda, Yoshiharu Ashino  Tatsufumi Itō February 14, 2015
20 Soul of God Tatsuto Higuchi Susumu Nishizawa Satoshi Toba February 21, 2015
21 The One Left Behind Tatsuto Higuchi, Toru Nozaki Masami Shimoda, Osamu Kamei Tomokazu Iwasaki February 28, 2015
22 Necessary Tatsuto Higuchi Tatsufumi Itō  Hiroshi Aoyama March 7, 2015

23

The Warped World Tatsuto Higuchi, Eizō Kobayashi Masami Shimoda, Mitsuo Fukuda, Shunji Murata Hitoyuki Matsui
24 A Battle With No Tomorrow Tatsuto Higuchi Yoshimitsu Ohashi, Mitsuo Fukuda, Osamu Kamei Satoshi Toba
25 To the End of Time Tatsuto Higuchi Mitsuo Fukuda,Yoshiharu Ashino